top of page

LEREN

Wat verstaan wij onder leren?
Leren bij Libbenewiis doe je op je eigen manier: de vragen van de kinderen zelf bepalen de ontwikkeling. We werken in onze leerplaats niet met lessen volgens een vast rooster. Wij geloven dat kinderen altijd en overal leren. Leren is immers iets anders dan les krijgen. Ieder kind leert op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. In de leerplaats faciliteren we verschillende manieren en momenten om tot leren te kunnen komen. Dat betekent dat wij onze binnen- en buitenruimte zo inrichten dat deze inspireren tot leren, al dan niet via formele lessen. Vaak ontstaat leren individueel of in kleine groepen in het moment. Wij streven ernaar die momenten aan te grijpen en op die manier de stroom van levend leren te grijpen. Naast het aanbod van de basisvaardigheden (lezen, schrijven en rekenen), ontstaat zo het leren en lesaanbod met de kinderen. Door met periode thema’s te werken, zorgen we samen met de kinderen voor een aanbod dat de kerndoelen van het reguliere basisonderwijs dekt.

Vaste begeleiders, lesbevoegde leerkrachten en vakmensen dragen zorg voor het dagelijks begeleiden en lesaanbod van de leerplaats. Iedere dag is er minimaal een lesbevoegde medewerker aanwezig.

Momenteel werken we bij Libbenewiis met een tweedeling in leeftijds/ontwikkelingsgroepen: 4 tot 7-jarigen en 8 tot 12/14-jarigen waarvan de activiteiten elkaar deels overlappen. Wij hopen daar in de toekomst nog een derde groep aan toe te voegen voor de leeftijden van 15-21 jaar.

werken op school.jpg
bottom of page