top of page

NATUUR

Iedereen wordt geboren met een natuurlijke drang om de wereld om zich heen te ontdekken.

Binnen de leerplaats vormt de natuur een belangrijk uitgangspunt. Twee invalshoeken zijn daarbij aan de orde: enerzijds de natuur in de betekenis van onze natuurlijke omgeving en anderzijds onze innerlijke natuur. Bij beide constateren wij in onze maatschappij een grote mate van vervreemding, of het niet meer in staat zijn om te verbinden met zowel onze innerlijke natuur als onze natuurlijke omgeving. Daarnaast zien we in recent onderzoek een herontdekking van de betekenis van de natuur in positieve zin voor de ontwikkeling van kinderen en onze gezondheid in het algemeen. Teruggaan naar je kern, leren verbinden met jezelf en je omgeving, lopen dan ook als een rode draad door de activiteiten die we dagelijks met de kinderen oppakken in de leerplaats. 

IMG-4200.jpg
bottom of page