top of page
samen lopen.jpg

OVER ONS

Je wordt niet, je bent

Libbenewiis is een particuliere school met als missie  “opgroeien in vertrouwen “. Bij Libbenewiis staat het natuurlijke leervermogen van de mens centraal.  De naam: Libbenewiis - Levendewijs, staat voor levend leren. Alles wat we aanbieden gebeurt op een natuurlijke manier, vanuit de dialoog met de leerling.  De naam staat ook voor levend wijs, wat verwijst naar het natuurlijk leervermogen van het kind - de eigen wijsheid. Het uiteindelijke doel is om een “leer – en leefplaats” voor het leven te creëren, waar eenieder kan zijn wie hij is, en daartoe wordt aangemoedigd en uitgedaagd.

 

Je wordt niet, je bent
Een mens wordt volwaardig geboren. Wij weten dat een kind niet tot iets gemaakt hoeft te worden. Alles wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen is al aanwezig is. Wij faciliteren de leerling in de ontwikkeling door in te spelen op directe en indirecte signalen die de leerling geeft. 

Vertrouwen in het natuurlijk leervermogen van de leerling
Iedereen wordt geboren met een drang om de wereld om zich heen te ontdekken. Door de kinderen zoveel mogelijk mee te nemen in de "echte" wereld, zijn zij intrinsiek gemotiveerd zich kennis en vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om in deze wereld te functioneren.

Ontwikkeling is niet lineair maar circulair-ritmisch
Het leven bestaat uit ritme en cycli, en daar bewegen we op mee. Zoals de seizoenen, het ritme van dag en nacht, ziek zijn en herstellen, actief zijn en rusten. De natuur is complementair en met dat in het achterhoofd wordt ieders talent belicht.

Over ons: About Us
bottom of page